Vintage Denim Dark Wash Shorts

$15.00

Vintage Denim Bike Shorts
Size 8 
——-
Waist 14”
Hips 18”
Rise 11”